Bezpieczeństwo i higiena pracy w kuchni

W kuchni podczas pracy istnieje wiele możliwości powstawania sytuacji niebezpiecznych dla osób pracujących lub przebywających w tym pomieszczeniu.

Do głównych niebezpieczeństw należy zaliczyć: zbyt wczesne zasuwanie szybrów przy niecałkowicie wypalonym palenisku, powodujące wydobywanie się na zewnątrz produktu niecałkowitego spalania opału, tzw. czadu ), mogącego spowodować nawet śmiertelne zatrucie. Zapamiętaj, zanim zasuniesz, szyber, sprawdź stopień wypalenia opału.

Drugą grupą niebezpieczeństw są poparzenia płynami, tłuszczem, parą, przez dotyk rozgrzanych naczyń nie zabezpieczoną ręką. Zapamiętaj, że aby uniknąć poparzeń, należy: – odstawiać gorące, pełne naczynie na miejsce specjalnie do tego celu przeznaczone, zabezpieczone przed dostępem dzieci,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>