Białko jako ważny składnik pożywienia

Białko występuje we wszystkich produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, lecz w niejednakowych ilościach. Do najobfitszych źródeł białka z produktów pochodzenia zwierzęcego należy: mięso, ryby, drób, pódroby zwierząt, dziczyzna, sery, jaja, mleko. Z produktów roślinnych bogatymi w białko są: suche nasiona roślin strączkowych, nieco mniej białka zawierają produkty zbożowe, takie jak mąka, kasze, pieczywo.

Wartość biologiczna białek zależy od ich składu aminokwaso- wego. Aminokwasy są to najmniejsze związki budujące cząsteczki białka. Dotychczas poznano 20 aminokwasów, z których są zbudowane różne białka. Spośród poznanych aminokwasów niektóre organizm człowieka może wytworzyć sam z innych związków oprócz ośmiu, które musi mieć dostarczone gotowe w pożywieniu.

Białka produktów pochodzenia zwierzęcego mają wyższą wartość biologiczną dla organizmu człowieka niż białka produktów pochodzenia roślinnego.

Białka produktów zwierzęcych zawierają wszystkie aminokwasy niezbędne i w odpowiednim stosunku ilościowym. Fakt ten zdecydował, że w potocznej mowie używa się określenia na białko zwierzęce pełnowartościowe lub wysokowartoś- c i o w e. Białka roślinne nie zawierają wszystkich niezbędnych aminokwasów lub zawierają je w ilościach nieodpowiednich i tym tłumaczy się określenie białka pochodzącego z produktów roślinnych jako białka niepełnowartościowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>