Chemiczne środki spulchniające ciasto

Jako chemiczne czynniki spulchniające ciasto są stosowane proszki spulchniające. Są to najczęściej węglany sodu, potasu lub amonu, z których podczas ogrzewania wydziela się dwutlenek węgla, spulchniający ciasto. Proszki spulchniające sto-suje się najczęściej w cukiernictwie do wypieku ciast półkru- chych, natomiast w przyrządzaniu potraw nie jest wskazane ich stosowanie. Obecność ich w potrawie stwarza środowisko alkaliczne, w którym ulegają rozkładowi witaminy z grupy B.

Potrawy z ciast. W naszym codziennym żywieniu często występują różne potrawy mączne. Ciasta ze względu na sposób zarabiania można najogólniej podzielić na zarabiane na stolnicy i zarabiane w naczyniu. Podział ten wskazuje, że ciasta pierwsze są tak gęste, że można je dowolnie kształtować na surowo, a ciasta zarabiane w naczyniu należą do ciast rzadkich, a kształt właściwy otrzymują dopiero podczas przerobu termicznego.

Ciasta zarabiane na stolnicy. Do ciast zarabianych na stolnicy zalicza się: – ciasta wałkowane, np. ciasto makaronowe, pierogowe, – ciasta zacierkowe, – ciasta ziemniaczane z ziemniaków gotowanych i serowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>