Chłodziarka domowa

Z urządzeń elektrycznych grzejnych na specjalną uwagę zasługuje czajnik, garnek elektryczny oraz prodiż. Szczególnie cenne są te urządzenia tam, gdzie brak jest gazu jako opału i do każdorazowego przygotowania posiłku trzeba rozpalać ogień w kuchni węglowej, co jest czynnością dość kłopotliwą.

Niezastąpionym sprzętem elektrycznym jest chłodziarka domowa (rys. 11). Do głównych zalet chłodziarki domowej należy zaliczyć: – lepsze zachowanie wartości odżywczej produktów w niej przechowywanych, – możliwość łączenia zakupów, a zatem oszczędność czasu,

– ułatwienie w oszczędnym gospodarowaniu zapasami, – możliwość właściwego gospodarowania czasem przy sporządzaniu posiłków z rozłożeniem pracy na etapy w ciągu dnia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>