Ciasta zarabiane w naczyniu

Drugą dużą grupę potraw z ciast stanowią wyroby przygoto-wywane w naczyniach, a zatem ich konsystencja jest p ó ł p ł y n- n a lub płynna. Potrawy z tych ciast mogą być nie tylko go-towane, lecz także smażone. Do grupy tej zalicza się kluski lane, kładzione, półfrancuskie i francuskie, parzone ptysiowe, naleśniki oraz różnego rodzaju racuchy i placki.

Kluski lane. Ciasto na kluski lane przygotowuje się z mąki i jaj, z niewielkim dodatkiem wody, która nie przekracza 30% masy jaj. Duży dodatek jaj do lanego ciasta jest uzasadniony jego płynną konsy-stencją.

Technika wykonania ciasta lanego polega na odważeniu odpo-wiedniej ilości mąki w stosunku do jaj, przesianiu mąki, wybiciu jaj i dokładnym wymieszaniu masy jajowej z wodą (tab. 13). Po dodaniu masy jajowej do mąki należy bardzo dokładnie ciasto wyrobić, aby wtłoczyć do niego dużą ilość powietrza. Ciasto wle-wane cienkim strumieniem do wrzącego płynu zachowuje swój

kształt, ponieważ utrwala go szybko ścinające się białko jaja. Lane kluski należy gotować bezpośrednio przed wydaniem potrawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>