Co trzeba wiedzieć o przemianie materii

Przejawami życia u wszystkich organizmów -żywych są bezustanne przemiany chemiczne zachodzące w komórkach ciała. W przemianach tych bierze udział duża liczba związków chemicz-

nych, w wyniku czego dawne składniki organizmu ludzkiego ulegają zużyciu, rozpadają się, a ich miejsce zajmują nowe, dostarczane organizmowi z pożywieniem. W ten sposób w ustroju ciągle odbywają się procesy budowy i rozpadu. Intensywność tych procesów jest różna w różnych okresach życia człowieka. W okresie wzrostu i rozwoju u dzieci i młodzieży przeważają procesy budowy i odbudowy nad procesami rozpadu. W okresie dojrzałości organizmu człowieka zarysowuje się pewna równowaga ^ jednych i drugich procesów. W miarę jak organizm człowieka się starzeje, przewagę nabierają procesy rozpadu nad procesami odbudowy. Ciało człowieka zmniejsza ciężar, maleje i kurczy się. Do rzadkich zjawisk należy intensywny rozwój w tym okresie tkanki tłuszczowej.

Procesy przemiany materii są uwarunkowane obecnością ciał bardzo skomplikowanej budowie chemicznej, takich jak hormony, enzymy, witaminy. Wszystkim tym procesom towarzyszy wydzielanie się ciepła, które utrzymuje stałą temperaturę ciała, wyższą od temperatury otoczenia. Ciepło to jest wytwarzane w wyniku przemian chemicznych węglowodanów, tłuszczów, a niekiedy i białek, i wykorzystywane jako energia konieczna do pracy mięśni i narządów. Proces spalania 1 g tłuszczu dostarcza ok. 37,6 kJ1) (9 kcal), 1 g białek i 1 g węglowodanów ok. 16,7 kJ (4 kcal). Zbędne produkty spalania w postaci CO2 są wydalane przez płuca podczas oddychania, inne są wydalane z mo-czem przez nerki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>