Czwarta grupa niebezpieczeństw

Czwartą grupę niebezpieczeństw stanowią nie uziemione, zme-chanizowane narzędzia pracy. Zapamiętaj, że wszystkie elektryczne urządzenia w twoim domu muszą być instalowane przez fachowców i obsługiwane wg szczegółowych instrukcji załączonych do każdego urządzenia przy zakupie.

Niezbędnym w każdym gospodarstwie sprzętem jest mała szafka przeznaczona tylko na apteczkę domową, w której muszą się znaleźć środki przeciw oparzeniom, środki opatrunkowe i dezynfekujące rany.

Dla łatwego korzystania z tak przygotowanej tabelki wykonaj ją na kartce czytelnym pismem i zawieś na wewnętrznej stronie drzwiczek kredensu kuchennego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>