Dobrze ugotowane ciasto

większa swoją objętość, rozciąga cząsteczki ciasta, zanim jeszcze zetnie się białko. Wyrastanie ciasta ustaje w chwili całkowitego ścięcia się białka. Ugotowane ciasto wyjmuje się z wody. W za-leżności od tego, do czego ma być podany makaron, kluski czy ła-zanki, należy spłukać ciasto wodą gorącą lub zimną, w celu wy-mycia z powierzchni rozklejonej skrobi, która stygnąc powoduje sklejanie się klusek. Makaron podawany od razu po ugotowaniu należy spłukać ciepłą wodą i można skropić tłuszczem. Makaron podawany jako dodatek do gorącej zupy nie bezpośrednio po ugo-towaniu, należy spłukać wodą zimną i rozłożyć niezbyt grubą warstwą do ostygnięcia.

Dobrze ugotowane ciasto ma na przekroju jednakowy wygląd, jest porowate, nie lepi się. Zbyt krótkie gotowanie powoduje, że ciasto po przekrajaniu ma widoczne dwie warstwy – zewnętrzną ugotowaną, porowatą, szklistą i wewnętrzną różniącą się zabar-wieniem, twardą, zbitą, surową. Makaron lub kluski nie dogoto- wane są ciężko strawne.

Makarony domowe cieszą się dużym powodzeniem i znajdują zastosowanie jako dodatki do zup, jako samodzielne dania z do-datkiem sera lub tylko okraszone. Mogą również stanowić pod-stawę do sporządzania różnych zapiekanek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>