Gotowanie suchych nasion warzyw strączkowych

Młode warzywa strączkowe, np. groszek zielony, fasola szpa-ragowa, są przerabiane na potrawy tak jak inne warzywa, nato-miast suche nasiona roślin strączkowych, w naszych warunkach głównie groch i fasola, wymagają nieco innego potraktowania. W celu szybkiego zmiękczenia suchych nasion grochu i fasoli należy je po przebraniu i umyciu namoczyć w wodzie przegotowa-

nejł), przestudzonej. Czas moczenia nie może być krótszy niż 8-i-12 godzin. Podczas moczenia część rozpuszczalnych składników przechodzi z nasion do wody, dlatego namoczone nasiona należy gotować w wodzie, w której się moczyły i uzupełniać ilość wody tylko wodą przegotowaną.

Dużym błędem jest zmiękczanie wody do gotowania suchych nasion warzyw strączkowych przez dodatek sody jadalnej, ponie-waż niszczy ona bogactwo witamin z grupy fi, w które obfitują te produkty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>