Gotowanie warzyw kapustnych

Wszystkie warzywa kapustne, jak pamiętacie z podziału pro-duktów na grupy, są zaliczane do produktów zasobnych w witami-nę C. Fakt ten narzuca pewne wskazania przerobu oszczędzające głównie ten składnik. Tymczasem w przyrządzaniu potraw z ka-pusty można obserwować wiele błędów, które bardzo obniżają wartość odżywczą gotowych już potraw. Kapustę przeznaczoną do gotowania natychmiast po rozdrobnieniu należy zalać wrzącą wo-dą, przykryć, zagotować, a po zawrzeniu odkryć na kilka minut i podobnie jak kalafiory lub kapustę brukselską dogotować w na-czyniu znów zakrytym. Krótkotrwałe odkrycie umożliwia ulatnianie się wraz z parą gorzkich olejków eterycznych, które występują w niektórych warzywach kapustnych. Obserwowane nieraz parzenie kapusty przed gotowaniem, solenie i wyciskanie jest niewłaściwe, ponieważ obniża zawartość witaminy C oraz innych roz- /•• puszczalnych w wodzie składników pokarmowych, nie usuwa na-tomiast goryczki. Podobnie dużym błędem jest płukanie i odci-skanie soku z kapusty kwaszonej. Im dłużej kapusta kwaszona jest przechowywana, tym większe jest stężenie kwasu mlekowego, a ponadto w soku więcej jest składników, które na zasadzie osmo-zy przeniknęły z poszatkowanych liści kapusty. Można śmiało na wiosnę postawić znak równości między wartością witaminową

J) Woda przegotowana jest częściowo pozbawiona solł wapniowo-ma-gnezowych, które nadają jej twardość. Sole osadzają się na dnie imbryka w postaci kamienia.

soku i samą kwaszoną kapustę. Kwaśny smak kapusty można ła-godzić przez dodatek np. marchwi lub cukru, albo zmniejszyć jej ilość w potrawach, dodając kapustę przechowaną w kopcach. Sok z kwaszonej kapusty można wykorzystać do przyrządzania napo-jów, które pobudzają apetyt i są bardzo zdrowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>