Gotowe marmolady

We wskazanych proporcjach na marmolady (tab. 11) mogą wy-stąpić nieznaczne różnice w wydajności, ze względu na niejedna-kową ilość wody odparowanej podczas rozgotowywania owoców.

Gotowe marmolady należy natychmiast po zdjęciu z ognia włożyć do wymytych i wygotowanych, suchych naczyń, wytrzeć brzegi, przykryć krążkiem celofanu wygotowanym w wodzie, uszczelnić, przed odstawieniem do spiżarni naczynia opatrzyć od-powiednimi etykietami.

Marmolady ze zmniejszonym dodatkiem cukru o 30% powinny być dłużej odparowywane, a ponadto dla utrwalenia należy zaraz po złożeniu gorącego przetworu do opakowań i zamknięciu wsta-wić do pasteryzacji na lO-j-15 minut.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>