Ile przetwarzać owoców

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do dziennych racji pokarmowych (tab. 2). Jedna osoba powinna spożywać dzien-nie ok. 20 g owoców jagodowych bogatych w witaminę C. Ilość ta jest bardzo mała, ale wiadomo, że owoce jagodowe dojrzewają

bardzo szybko i praktycznie w stanie naturalnym, można je spo-v żywać od połowy czerwca do połowy sierpnia, czyli 2 miesiące, zaś pozostałe 10 miesięcy w roku jesteśmy owoców tych pozbawieni. Zakładając, że dla 1 osoby należy utrwalić ok. 6 kg owoców jagodowych, dla rodziny np. 4-osobowej należy utrwalić cztery razy więcej, tj. 24 kg. Ilość przetworów z innych owoców dojrze-wających w sezonie jesiennym obliczamy podobnie. Zakładając, że świeżych owoców jest bardzo niewiele już w listopadzie, zatem okres, na który należy przygotować przetwory, wynosi ok. 30 tygodni. Przyjmując, że według dziennych racji pokarmowych spożycie innych owoców powinno średnio dla jednej osoby wynosić ok. 80 g, a niewielka część z tego jest zjadana w postaci powszechnie dostępnych jabłek, ok. 14 kg owoców należy prze-robić na przetwory dla 1 osoby na okres zimy i przedwiośnia.

Przystępując do wykonania przetworów należy również zasta-nowić się, jakie przetwory w rodzinie są najbardziej przydatne, opłacalne, mało pracochłonne oraz z jakich owoców, jakie prze-twory można robić. O tym, jakie przetwory będą wykonane, musi zdecydować sama gospodyni, biorąc pod uwagę ich zastosowanie w codziennym żywieniu, posiadane opakowania, warunki prze-chowania oraz upodobania domowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>