Ilościowy udział warzyw i owoców w codziennym żywieniu

W warunkach normalnych żywienie ludzi oparte jest na odpowiednio dobranych produktach spożywczych. Zestawy produktów na 1 osobę i na 1 dzień nazywane są racjami pokarmowymi. Zostały one opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia oraz opublikowane w książce pt. „Normy żywienia dla 18 grup ludności” opracowanej przez A. Szczygła J. Siczkówną, L. Nowicką i wydanej w Warszawie w 1970 r.

Ze względu na różnice występujące w dochodach poszczególnych grup ludności racje pokarmowe zostały opracowane dla czterech poziomów ekonomicznych oznaczonymi literami A, B, C, D, w których każda racja pokarmowa pokrywa zapotrzebowanie człowieka, a różnice dotyczą ich kosztów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>