Jak używić rodzinę

O tym, co domownikom podać na śniadanie, obiad czy kolację, decyduje najczęściej gospodyni uwzględniając niekiedy w zestawie specjalnie ulubione potrawy, o które proszą domownicy. Gospodyni, podejmując decyzję, czym i jak będzie karmić swoich domowników, w dużej mierze przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zdrowie rodziny, wzrost i rozwój dzieci. Dobra gospodyni musi się tego nauczyć, bo sprostanie temu zadaniu wymaga rzetelnej podbudowy naukowej, a nie tylko wiadomości przekazanych zwyczajowo z pokolenia na pokolenie.

Składniki wchodzące w skład ciała człowieka. Organizm każdego człowieka jest zbudowany z tkanek i narządów, składająeyeh-się 2 pięeiu grup głównych, składników, do których należą: woda, białko, węglowodany, tłuszcze i składniki mineralne. Woda i składniki mineralne należą do grupy składników nieorganicznych, a białka, tłuszcze i węglowodany do grupy składników organicznych, czyli takich, które wytwarzają żywe organizmy roślin i zwierząt.

Woda znajduje się we wszystkich tkankach i płynach ustroju. Najwięcej jest jej w płynach ustrojowych, dużo w tkankach narządów miękkich, najmniej w kościach i zębach. Spełnia ona bardzo ważną rolę, ponieważ rozprowadza składniki organiczne i nieorganiczne po całym organizmie. Z wodą ustrój wydala niepotrzebne produkty przemiany materii. Duże straty powstałe wskutek np. silnego pocenia się, biegunki lub krwotoków muszą być wyrównywane, ponieważ wytwarza się stan niebezpieczny dla zdrowia człowieka. Woda w organizmie człowieka dorosłego stanowi 60-f-65°/o masy ciała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>