Jakość posiłków

– Zwrócić uwagę na jakość posiłków, a szczególnie na pierwsze śniadania, które powinny być wystarczająco obfite i urozmaicone. Śniadania muszą dostarczyć dostatecznej ilości energii do pracy najintesywniejszej w pierwszej części dnia. Zbyt skromne pierwsze śniadania są niekorzystne także dla dzieci

i uczącej się młodzieży. – Należy dbać o to, aby w każdym posiłku wystąpiła możliwie największa różnorodność produktów, bo tylko wtedy jest gwarancja dostarczenia żywionym wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. Szczególnie ważną sprawą jest, aby w każdym posiłku, obok produktów roślinnych, występował chociaż jeden produkt pochodzenia zwierzęcego, bogaty w pełnowartościowe białko. Ważne jest również, aby wdrożyć domowników do spożywania w każdym posiłku potraw z warzyw i owoców. ,

– Należy unikać powtarzania w ciągu dnia tych samych głównych produktów i potraw. Błędem jest gotowanie jednej, nawet bardzo dobrej zupy na cały dzień i karmienie domowników tylko tą zupą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>