Kluski kładzione

Kluski kładzione przygotowuje się z ciasta o konsystencji gę-ściejszej niż kluski lane, ze znacznie mniejszą liczbą jaj (tab. 13). Podobnie jak przy produkcji ciasta lanego ważną czynnością jest dokładne wyrobienie ciasta i wtłoczenie do niego możliwie dużej ilości powietrza, które jest w nich czynnikiem spulchniają-cym.

Na właściwą jakość klusek kładzionych duży wpływ ma sposób gotowania ciasta. Kluski kładzione są gotowane jako dodatek do zup, drugich dań mięsnych lub jako danie podstawowe z sosami, z masłem lub słoniną. Kluski do zup powinny być nieco mniejsze niż do innych dań.

Formowanie klusek kładzionych można przeprowadzić dwoma sposobami: 1. Łyżką metalową umoczoną w wodzie nabiera się ciasto z na-czynia, a następnie z łyżki ścina drugą łyżką kluskę do wrzącej osolonej wody. Jest to sposób bardzo pracochłonny, stosowany raczej do formowania klusek francuskich lub ptysiowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>