Kolejność czynności przy wykonywaniu kompotów

Kolejność czynności przy wykonywaniu kompotów jest nastę-pująca: 1. Przygotować opakowania: wymyć słoje i gumki, dobrać sprężynki. -2. Przygotować syrop: zagotować wodę z cukrem. 3. Ustawić słoje rzędem, włożyć owoce, zalać gorącym syropem, zamknąć.

-4. Pasteryzować w wodzie, w kotle z wkładką zabezpieczającą słoje od bezpośredniego zetknięcia z bardzo gorącym dnem garn-ka.-5. Opakowania o pojemności 0,5 1 i mniejsze pasteryzować 20 minut, licząc czas od doprowadzenia wody do temperatury ok. 90°C, przy czym słoje wstawione do pasteryzacji muszą być całkowicie zanurzone.

-6. Opakowania wyjąć z pasteryzacji, schłodzić, opatrzyć ety-kietami z napisem dotyczącym zawartości słoja, daty wykonania, kosztu. Dżemy z owoców jagodowych (tab. 7), szczególnie z dodatkiem agrestu i porzeczek, mają właściwą konsystencję, ponieważ owoce te zawierają dużą ilość związków galaretujących. W warunkach domowych dżemy najdogodniej jest robić jednorazowo z ilości ok. 2 kg owoców. Większa ilość owoców wymaga dłuższego ogrzewania, co obniża jakość dżemu. Do przygotowania dżemu należy używać płaskiego szerokiego garnka emaliowanego, nie obitego, z grubym dnem, zabezpieczającym przetwory przed przypaleniem.

Przy obniżeniu dodatku cukru o 20% dżemy muszą być dłużej gotowane, aby odparować więcej wody. Złożone do opakowań gotowe dżemy dla utrwalenia powinny być poddane pasteryzacji przez IO-T-15 minut bezpośrednio po zamknięciu opakowań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>