Kuchenny sprzęt zmechanizowany

Mechanizacja prac związanych z przyrządzaniem posiłków w gospodarstwie domowym nie jest jeszcze daleko zaawansowana. Do powszechnie osiągalnego sprzętu należy uniwersalna maszyna wieloczynnościowa popularnie zwana robotem. Jest to urządzenie o napędzie elektrycznym z wymiennymi elementami ro- bocznymi, umożliwiającymi w znacznie krótszym czasie i przy mniejszym wysiłku wykonanie wielu czynności, takich jak wyrabianie ciasta, bicie piany, mielenie mięsa, rozdrabnianie warzyw L owoców, wyciskanie soków, krajanie chleba, mielenie kawy, orze-

chów. Opłacalność zakupu i optymalność wykorzystania sprzętu jest widoczna szczególnie w liczniejszych rodzinach. Maszynę wie-loczynnościową częściowo może zastąpić „mini-mix” z ograniczoną liczbą elementów wymiennych (rys. 10). Obsługa obu tych zestawów jest nieskomplikowana. Szczegóły dotyczące obsługi i konserwacji są zawsze podane w instrukcji załączonej do urządzenia.

Duże usługi oddaje wyprodukowana oddzielnie elektryczna maszynka do wyciskania soków z owoców i wa-rzyw. Maszynką tą można również rozdrabniać ziemniaki na placki lub pyzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>