Kuchnia

Kuchnia łącznie z sienią i najbliższym otoczeniem domu jest więc świadectwem gospodarności i ładu lub odwrotnie. Wykorzystanie izby kuchennej ulega nieco zmianom w zależności od pory roku. Latem w niektórych gospodarstwach przenosi się pewne czynności do tzw. kuchni letnich, najczęściej zlokalizowanych poza obrębem domu. Zimą natomiast wszyscy domownicy dużo czasu spędzają w kuchni, ponieważ jest ona zwykle najlepiej ogrzaną izbą. Tu, poza wymienionymi czynnościami, zimą wykonuje się także drobne naprawy gospodarskie, słucha radia, czyta wspólnie prasę, często dzieci odrabiają lekcje i uczą się.

Wszystkie wymienione czynności wykonywane w kuchni wynikają z nawyków obyczajowych, które w miarę postępu będą ulegać zmianom. Powierzchnia użytkowa kuchni w domu wiejskim jest na ogół duża, co wynika z omówionych wyżej funkcji. Słuszne jest więc także racjonalne usytuowanie mebli kuchennych, aby tworzyły poszczególne ośrodki pracy związane z wykonywaniem grup czynności, np. ośrodek przyrządzania posiłków, ośrodek mycia naczyń, kącik do mycia, zwany często kącikiem higienicznym, miejsce spożywania posiłków (rys. 1).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>