Mąka i jej wykorzystanie w żywieniu

Skład chemiczny mąki pszennej, a zatem i jej wartość odżyw-cza, zależy od wielu czynników, z których do najważniejszych za-licza się: – odmianę pszenicy, – warunki glebowe i klimatyczne, w których roślina wzrasta i dojrzewa, – sposób przemiału ziarna na mąkę.

Wpływ przemiału na wartość odżywczą mąki będzie bardziej zrozumiały, jeśli uświadomimy sobie budowę ziarna oraz rozmieszczenie w nim poszczególnych składników odżywczych. Przy oglądaniu ziarna pszenicy (rys. 17) można wyróżnić:

– łuską okrywającą wewnętrzną zawartość ziarna, – zarodek, z którego w odpowiednich warunkach wyrasta nowa roślina, – mączyste bielmo, czyli jądro, stanowiące najbardziej uży-teczną część ziarna, z niego bowiem otrzymuje się różnego rodzaju mąki oraz kasze,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>