Moja kuchnia

Jak z własnych doświadczeń i obserwacji wiadomo, kuchnia w wiejskim gospodarstwie domowym spełnia rozmaite funkcje. W tym pomieszczeniu głównie koncentruje się życie mieszkańców domu. Sprzyja temu fakt, że tu pracuje gospodyni, wykonuje wszystkie podstawowe czynności związane z przygotowaniem wyżywienia, czyli codziennych posiłków, w większości domów w kuchni spożywa się posiłki, a ponadto kuchnia jest miejscem przygotowania przetworów z warzyw, owoców, mleka, mięsa. Już na tej podstawie można ustalić pierwszą funkcję, jaką spełnia kuchnia w wiejskim gospodarstwie domowym: jest miejscem przy- g o t o w y w ania wyżywienia dla rodziny. Miejsce do przyrządzania posiłków musi być wyposażone w odpowiednio dobrane naczynia i narzędzia pracy. Zwykle w pobliżu kuchni znajduje się spiżarnia,. jednak część żywności, szczególnie produkty sypkie oraz pieczywo na bieżące potrzeby, jest przechowywana w kuchni. Stąd druga funkcja kuchni – miejsce składowania sprzętu oraz żywności.

W starych wcześniej budowanych domach brak jest wydzielonego pomieszczenia na pranie i prasowanie, z konieczności te ważne prace muszą być wykonywane w kuchni. Przy braku wyodrębnionego pomieszczenia – łazienki, przeznaczonego do zabiegów higienicznych członków rodziny, zabiegi te odbywają się

również w kuchni. Stąd trzecia funkcja kuchni – po mieszczenie konieczne do utrzymania higieny w domu. Ze względu na spożywanie posiłków kuchnia jest miejscem spotkań wszystkich członków rodziny. Ponadto w starych domach wiejskich wejście do innych izb mieszkalnych prowadzi przez kuchnię, przechodzą więc przez nią goście do pokojów, zaś codzienni interesanci i sąsiedzi zwykle są przyjmowani w kuchni. Przy wielu godzinach przebywania gospodyni w kuchni tu także przebywają małe dzieci wymagające stałego nadzoru. Fakty te pozwalają stwierdzić, że oprócz wymienionych funkcji kuchnia jest miejscem koncentrującym życie rodziny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>