Normy wyżywienia

W pożywieniu rodziny powinny się znaleźć wszystkie produkty spożywcze zapewniające pokrycie zapotrzebowania na omawiane składniki pokarmowe. Realizację tego zadania ułatwiają opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia normy wyżywienia wyrażone w ilości produktów dla 1 osoby na 1 dzień. Podane w tabeli

-2 normy żywienia są modelem, według którego, dobierając odpowiednie produkty, można ustalić wiele zestawów całodziennego wartościowego wyżywienia. Przy doborze produktów istotną sprawą jest ich cena. W poszczególnych grupach produktów mieszczą się produkty o niższej i wyższej cenie jednostkowej i każdy może sobie dobrać te, na które pozwala jego budżet przeznaczony na wyżywienie rodziny.

Normy wyżywienia zostały opracowane dla 18 grup ludności. Podziału dokonano biorąc pod uwagę wiek, płeć, rodzaj wykonywanej pracy oraz u kobiet okres ciąży i karmienia. W normach nie uwzględniono dzieci do 1 roku życia, ponieważ w tej grupie żywienie jest bardzo odbiegające od żywienia pozostałych grup ludności i powinno być indywidualnie ustawione przez opiekujących się niemowlęciem lekarzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>