Obliczenie witamin

W tabeli 2 podany jest przykład takiego obliczenia (tylko owoce i warzywa) dla rodziny 4 osobowej składającej się z dwojga dzieci w wieku 5 i 8 lat oraz ciężko pracujących rodziców. Za podstawę przyjęto w wyliczeniu rację pokarmową B, czyli wyżywienie dostateczne o koszcie umiarkowanym.

Obliczenie to może być również pomocne do zaplanowania zasiewów we własnym ogrodzie, a przy niedostatku zasiewów własnych czy w ogóle braku ogródka – do zaplanowania odpowiednich sum pieniężnych na

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>