Obróbka wstępna warzyw i owoców

Przy omawianiu przerobu na potrawy przyjęto odmienny podział warzyw aniżeli został omówiony przy charakterystyce wartości odżywczej tych produktów. Jest to podział uwzględniający właściwości biologiczne, w pewnym stopniu pokrewieństwo botaniczne oraz sposób użytkowania. Podział ten przedstawia się następująco: warzywa liściowe, kapustne, korzeniowe, cebulowe, owocowe, strączkowe. W tej też kolejności omówiono obróbkę wstępną tych produktów.

Warzywa liściowe. Do warzyw liściowych należą: zielona sałata, jarmuż, cykoria, szczaw, szpinak, koper, szczypior, zielona pietruszka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>