Pierogi i uszka

Ciasto pierogowe przyrządza się z mąki wrocławskiej lub luksusowej. Ciasto z mąki krupczatki jest za twarde i trudne do zlepienia. Technika wyrabiania ciasta pierogowego nie różni się od tech-niki przygotowania ciasta makaronowego. Do ciasta pierogowego mniej się jednak dodaje jaj lub wcale, więcej zaś wody w stosunku do użytej mąki (tab. 13) w porównaniu z ciastem makaronowym. Ciasto pierogowe przygotowujemy nieco mniej sztywne niż ciasto makaronowe, aby łatwo można było kształtować pierogi. Przygotowane ciasto należy przykryć, aby nie obsychało. Z obsu- szonego ciasta trudno jest formować pierogi.

Przygotowanie pierogów. Przy formowaniu pierogów którym-kolwiek z niżej podanych sposobów ciasto należy rozwałkować na płaty o grubości 1-^1,5 mm. Przy wałkowaniu ciasta nie należy podsypywać zbyt wiele mąki, gdyż utrudnia to zlepianie. Trzeba także zwracać uwagę, aby nadzienie nie dostawało się między brzegi ciasta lepionego pieroga, gdyż powoduje ono otwieranie pierogów podczas gotowania.

Formowanie pierogów można przeprowadzić trzema sposobami: 1. Rozwałkowane ciasto pierogowe należy pokrajać w kwadraty. Wymiary kwadratów trzeba uzależnić od wielkości pierogów. Pierogi z nadzieniem słonym formuje się nieco większe niż pierogi z nadzieniem słodkim. Na każdy kwadrat należy nałożyć nadzienie, złożyć po przekątnej i brzegi ciasta starannie zlepić (rys. 19).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>