Planując podanie raz w tygodniu zupy owocowej

o pojemności 0,5 litra, przyjmując, że w jednym opakowaniu o tej pojemności można zmieścić 0,5-4-0,7 kg owoców, na kompoty potrzebujemy 30-5-35 kg owoców, do wykonania tej liczby kom-potów potrzeba około 9-MO kg cukru.

Planując podanie raz w tygodniu zupy owocowej, na przygo-towanie której dla rodziny 4-^5-osobowej potrzeba ok. 0,5 1 prze-cieru lub owoców utrwalonych w soku własnym bez dodatku cu-kru, trzeba przygotować 30 butelek o pojemności 0,5 1, albo o ta-kiej samej pojemności słoje, i utrwalić w nich 15 kg owoców.

Przyjmując średnie spożycie dżemów 3 razy w tygodniu, po 15 dkg na jeden raz, trzeba sporządzić te przetwory z około 10 kg Owoców i 8 kg cukru. Podobnie należy obliczyć soki, które posłużą głównie do przy-gotowania napojów. Przy podawaniu soku, np. 1 raz w tygodniu w ilości 0,5 litra, należy przygotować ok. 15 litrów soku. Do przygotowania tej ilości soku potrzeba ok. 17 kg soczystych owo-ców jagodowych i 4-^5 kg cukru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>