Po spożyciu posiłku

Podstawową przemianą materii nazywa się ilość energii potrzebnej człowiekowi w stanie cakowitego spoczynku w pomieszczeniu o takiej temperaturze, aby nie odczuwał chłodu, na czczo, wtedy bowiem organizm zużywa tylko energię konieczną do podtrzymania podstawowych procesów życiowych, takich jak krążenie krwi, oddychanie, praca nerek.

Po spożyciu posiłku zapotrzebowanie na energię wzrasta, ponieważ przewód pokarmowy wykonuje pracę związaną z trawieniem pożywienia. Ilość energii w warunkach podstawowej przemiany materii wynosi 4,18 kJ (1 kcal) w ciągu jednej godziny na

-1 kg masy ciała. Jeżeli np. człowiek waży 60 kg, to w ciągu 1 go-*) kJ (kilodżul) jednostka energii cieplnej wg układu SI (zamiast dotychczasowej kcal), 1 kcal = 4,18 kJ.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>