Podział produktów na grupy według podobieństwa

Podział produktów na grupy według podobieństwa ich składu i wartości odżywczej. Na podstawie składu i wartości odżywczej wszystkie artykuły żywnościowe można podzielić na grupy, z których każda jest dobrym źródłem jednego lub kilku składników odżywczych. Podział ten można przeprowadzić różnymi sposobami dzieląc ‘produkty na 6, 7, 8, 9 lub 12 grup. Zapoznamy się z podziałem na 12 grup, bo taki jest przyjęty w zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia dziennych racjach pokarmowych.

Pierwszą grupę stanowią produkty zbożowe, do których zaliczamy mąkę, kaszę, makarony, pieczywo. Produkty te są traktowane przede wszystkim jako źródło energii, ponieważ wszystkie zawierają duże ilości skrobi. Wartość odżywcza produktów z tej grupy zależy od gatunku ziarna zbożowego oraz od stopnia przemiału. Mało omielane kasze i razowy chleb mają bardziej urozmaicony skład chemiczny. Podczas mielenia bowiem usuwa się z ziarna warstwę aleuronową bogatą w witaminy z grupy B i składniki mineralne. Produkty zbożowe zawierają znikomą ilość tłuszczów, mało wapnia, są źródłem niepełnowarto- ściowego białka, nie zawierają witaminy C, A i D.

Pieczywo z mąki razowej zawiera dużo części niestrawnych w postaci błonnika. Ze względu na dużą zawartość siarki i fosforu produkty zbożowe mają właściwości zakwaszające.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>