Przetwórstwo owoców i warzyw

Z tabeli 5, przedstawiającej przydatność przetwórczą owoców, wynika, że nie z każdych owoców można robić wszystkie prze-twory. Na przetwory skrzepłe, takie jak galaretki, dżemy, marmolady, najlepiej nadają się owoce, które zawierają związki galaretujące, tzw. pektyny. Owoce zawierające więcej kwasów organicznych nadają się lepiej na przetwory pa-steryzowane, ponieważ środowisko kwaśne wzmaga skutecz-ność pasteryzacji – jednej z metod utrwalania.

Przetwórstwo owoców i warzyw w rodzinie jest opłacalne wtedy, gdy wykonane przetwory są używane na co dzień, a nie tylko od święta na przyjęcie gości. Dlatego należy wcześniej wykonać plan przygotowania przetworów, który ponadto posłuży do zgro-madzenia odpowiedniej liczby przystosowanych pojemnością opa-kowań i pozwoli na wcześniejsze zgromadzenie cukru, aby unik-nąć jednorazowego większego wydatku.

Przystępując do wykonania planu przygotowania przetworów należv ustalić liczbę tygodni, czyli okres kiedy przetwory będą podawane, częstotliwość ich podawania w tygodniu oraz ilość ko-nieczną na jedno podanie. Na przykład od 1 listopada do 30 maja jest 30 tygodni, przewidujemy, że kompot będziemy podawać dwa razy w tygodniu w ilości 0,5 1, a zatem potrzeba nam 60 opakowań

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>