Przetwórstwo warzgir

Dla zapewnienia prawidłowego żywienia rodziny trzeba zgro-madzić dostateczną ilość warzyw na okres zimy i wiosny. W okre-sie zimy grupę warzyw bogatych w wit. C reprezentują głównie warzywa kapustne w postaci naturalnej i kwaszone. W stanie naturalnym dobrze przechowuje się przez pewien okres kapusta burkselska wyrwana i zadołowana z korzeniem w wilgot-nym piasku piwnicy, zaś kapusta biała i czerwona w głowach mo-że być przechowywana w piwnicach lub w kopcach. Część kapusty białej można utrwalać na zimę w postaci kwaszonki.

Na uwagę zasługują również pomidory i papryka. Po-midory powiny być w znacznych ilościach utrwalone w każdym gospodarstwie domowym, głównie jako przetwory pasteryzowane w postaci przecieru i pomidorów w całości w zalewie lub przecierze. Podobnie owoce papryki można utrwalać przez pasteryzację w kwaśno-słonej zalewie.

Z grupy warzyw bogatych w karoten – prowitaminę A – dobrze przechowuje się w kopcach marchew, a w niektórych gospo-darstwach długo, nawet do końca grudnia, są przechowywane dy-nie. Zielonych warzyw liściowych podczas zimy brak. W minimal-nej ilości zielonych liści pietruszki, szczypiorku i rzeżuchy może dostarczyć mały ogródek w skrzynce z ziemią lub doniczkach, umieszczony w kuchni przy jasnym oknie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>