Ser twarogowy

Mało rozpowszechnionym, a godnym polecenia nadzieniem do knedli jest nadzienie z cebuli lub z cebuli i sera. Szczególnie to drugie nadzienie jest dobrym uzupełnieniem białka zawartego w ziemniakach. Na nadzienia te może być wykorzystany chudy ser twarogowy, który ma mniejsze zastosowanie w innych potrawach.

Ser twarogowy może być również dodany do ciasta ziemnia-czanego jako jeden ze składników. Ogromnie podnosi on wtedy wartość odżywczą ciasta, głównie białkową. Do ciasta ziemniacza-nego z serem dodaje się mniej jaj, rolę ich bowiem, jako czynnika wiążącego masę, spełnia niewielka ilość mąki ziemniaczanej. Spo-sób przygotowania ciasta ziemniaczanego z serem jest taki sam jak ciasta ziemniaczanego.

Ze względu na pewne podobieństwa do grupy tych potraw zalicza się również leniwe pierogi. Prace związane z przygotowaniem leniwych pierogów należy wykonać przestrzegając następującej kolejności: – ser biały przepuścić przez maszynkę do mięsa lub rozetrzeć wałkiem w moździerzu porcelanowym lub w makutrze,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>