Smak mąki

Smak mąki określa się przez żucie niewielkiej jej ilości w ustach. Mąka powinna mieć smak przyjemny, naturalny i lekko słodkawy. Wyczuwalny smak gorzki świadczy o zepsuciu mąki na skutek zjełczenia tłuszczów lub zanieczyszczenia nasionami chwastów. Smak słodki wskazuje na pochodzenie mąki z ziarna porośniętego, w którym zaszły zmiany chemiczne.

Przechowywanie mąki i kaszy. Mąkę i kaszę zaliczamy do produktów trwałych, dających się dość łatwo przechowywać, zdarzają się jednak przypadki, że mło-de, niedoświadczone gospodynie nie mogą sobie dać rady nawet z niewielkim zapasem mąki. W spiżarni dobrej gospodyni, gdzie są przechowywane oprócz mąki i inne produkty, powinno być czysto, sucho i dość przewiewnie, wszystkie produkty powinny mieć wyznaczone dla siebie miejsce, tak rozlokowane, aby do każdego gospodyni miała łatwy dostęp. Ponieważ mąka szybko chłonie obce zapachy, należy więc odsunąć jak najdalej skrzynie lub

worek z mąką od wieńców suszonych grzybów czy cebuli. Mąkę należy przechowywać w worku z płótna o dość gęstym splocie. Po wybraniu mąki z worka dobrą gospodynię obowiązuje wypranie i wysuszenie tkaniny. Worek z mąką nie powinien stać wprost na podłodze, lepiej jest ustawić go na drewnianej kracie na wysokości 20 cm od podłogi, nie jest wskazane także opieranie worka

ścianę. W jednym i drugim przypadku jest ważny dostęp i wy-miana powietrza ze wszystkich stron worka. Przy sprzątaniu i po-rządkowaniu spiżarni należy twardą szczotką oczyścić worek z mąką z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń, szczególnie przy szwach, tam bowiem najczęściej składają jaja różne owady. Staranne zamiatanie pyłu mącznego po każdorazowym nabieraniu mąki w spiżarni pozwala łatwiej utrzymać czystość w pomiesz-czeniu, co w dużej mierze wpływa na przedłużenie czasu prze-chowywania produktów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>