Sterylizacja w przetwórstwie

przechować przez cały rok. Podczas pasteryzacji ze słojów jest usuwane powietrze. Brak dostępu tlenu umożliwia lepsze zacho-wanie witaminy C. Skład chemiczny produktów pasteryzowanych nie ulega zmianom, smak i aromat zachowuje się dobrze. Przez pasteryzację można utrwalić owoce i warzywa kwaśne, ponieważ kwaśne środowisko zapobiega rozwojowi niektórych drobnoustro-jów i wzmaga skuteczność pasteryzacji.

Sterylizacja w przetwórstwie jest to ogrzewanie produktów w szczelnie zamkniętym naczyniu, w temperaturze ponad 100°C, zwykle 120°C. Ogrzewanie w tej temperaturze można uzyskać stosując specjalne urządzenie pod zwiększonym ciśnieniem. Produkt sterylizowany jest całkowicie pozbawiony drobnoustrojów i ich przetrwalników. W odniesieniu do owoców i warzyw niekwaśnych, np. kalafiorów, groszku zielonego, fasoli szpa-ragowej, może być tylko stosowana sterylizacja. Jednakże w go-spodarstwie domowym sterylizacja nie jest zalecana, ze względu na brak urządzeń.

Mrożenie jest metodą utrwalania, która w miarę rozwoju chłodnictwa i zamrażalnictwa, wysunie się jako jedna z głównych metod utrwalania żywności. Produkty owocowo-warzywne szybko zamrożone w temperaturze -28°C nie tracą swoich wartości od-żywczych, smakowych, a jednocześnie w tej temperaturze procesy życiowe drobnoustrojów są całkowicie zahamowane. Produkty rozmrożone muszą być natychmiast spożyte lub poddane dalszemu przerobowi. W warunkach domowych mrożenie ma zastosowania w przypadku posiadania zamrażarek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>