Susze owocowe

Suszenie, jak wiadomo, jest jedną z najstarszych i niezawod-nych metod utrwalania żywności. Stwierdzono jednak, że metoda ta, chociaż chroni owoce przed zepsuciem, to jednak obniża bardzo ich wartość odżywczą, głównie witaminową,, utrudnia przerób suszonych owoców na potrawy, gdyż przedłuża czas przygo-towania. Jednakże przyzwyczailiśmy się do niektórych owoców suszonych, np. śliwek, jabłek, gruszek i mamy tradycyjne potrawy, do których dodatek suszu jest konieczny.

Do suszenia przeznacza się owoce dojrzałe, całe, np. śliwki węgierki, lub pokrajane w cząstki czy krążki, np. jabłka, gruszki. Obrane i pokrajane jabłka lub gruszki należy zblanszować w lekko kwaśnej wodzie, co częściowo zapobiega ciemnieniu powierzchni pokrajanych owoców. Śliwki należy pozbawić woskowego nalotu, który utrudnia parowanie wody. W tym celu myje się owoce w gorącej wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej, a następnie płucze w zimnej wodzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>