Suszenie grzybów

Dobrze ususzone i prawidłowo przechowane grzyby są wysoko cenione w przyrządzaniu potraw, jako produkt główny, np. zupa grzybowa, pierogi z grzybów, uszka, oraz jako dodatek smakowo- -aromatyczny do wielu potraw. Susz najwyższej jakości otrzymuje się głównie z borowików, chociaż można suszyć i inne grzyby.

Na użytek domowy można suszyć grzyby w całości, szczególnie kapelusze lub krajankę. Najlepsze rezultaty uzyskuje się przez suszenie grzybów ułożonych na sitach w silnych promieniach słońca. Krajanka wysycha wtedy nawet już w ciągu 1 dnia. Gorzej wysychają grzyby nawleczone na wianki, ponieważ stykają się ze sobą, eo utrudnia parowanie wody. Grzyby można dosuszyć w niezbyt gorącym piekarniku, jednak początek suszenia, tzw. więdnięcie grzybów, musi przebiegać powoli, aby nie wytworzyła się na powierzchni zeschnięta skórka, która również utrudnia pa-rowanie. Przygotowanie grzybów do suszenia ogranicza się do ich dokładnego oczyszczenia bez mycia z mechanicznych zanieczysz-czeń. Po oczyszczeniu grzyby trzeba posortować wg wielkości, sztuki duże zawsze lepiej przekrajać.

Suszenie grzybów należy zakończyć, gdy są one elastyczne, lecz przy rozcieraniu palcami nie wydziela się sok. Suche grzyby naj- właściwiej przechować w metalowych szczelnych puszkach. Grzy-by przechowywane w wiankach, zawieszone w spiżarni lub w zwy-kłych papierowych torbach wietrzeją, czyli tracą swoje najcen-niejsze związki aromatyczno-smakowe. Ponadto grzyby suszone łatwo chłoną wilgoć z powietrza i mogą stać się dobrym podłożem do rozwoju bakterii gnilnych, powodujących zepsucie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>