Trzecią grupą niebezpieczeństw są różnego rodzaju skaleczenia

– brać w ręce naczynia gorące przez zabezpieczające rękę łapki z materiału źle przewodzącego ciepło, – ustawiać naczynia do gotowania na płycie kuchennej tak, aby nie istniała konieczność sięgania ponad nie zakrytymi garnkami z wrzątkiem po inne garnki, a jeżeli się to zdarzy, to garnek, nad którym się sięga, zakryć,

– przestudzić roztopiony tłuszcz przed przelaniem do innego naczynia, – czajnik z wrzącą wodą ustawić tak, aby otwór, przez który wydobywa się para, mieć zawsze odwrócony od siebie,

– usuwać naczynia z uszkodzonymi uchwytami. Trzecią grupą niebezpieczeństw są różnego rodzaju skaleczenia przez nieprawidłowe lub nieuważne używanie narządzi tnących, np. noży, tarki, maszynki do mielenia mięsa, nożyc oraz uszkodzone naczynia szklane, porcelanowe i inne. Skaleczenia mogą być również spowodowane przez drzazgi wystające ze sprzętów drewnianych, podłóg lub przez różne narzędzia. Zapamiętaj, że ochroną przed takimi urazami jest należycie zorganizowane miejsce pracy i skoncentrowana uwaga przy wykonywaniu czynności. Sprzęt drewniany i podłogi wymagają stałego usuwania zauważonych uszkodzeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>