Używanie niewłaściwych narzędzi

i przejście w postać związku nieprzydatnego dla organizmu człowieka, w każdej komórce owoców czy warzyw występują związki zwane enzymami, które w uszkodzonej przez rozdrabnianie komórce przyspieszają proces utleniania),

– używanie niewłaściwych narzędzi do rozdrabniania, np. noże ze stali rdzewnej (przyspiesza utlenianie, ponieważ metale działają jak katalizatory). Aby zapobiec stratom składników odżywczych znajdujących się w warzywach i owocach, należy dokładnie i starannie przeprowadzić ich przerób na potrawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>