W owocach i warzywach

Do najważniejszych przyczyn psucia się owoców i warzyw należy zaliczyć działalność drobnoustrojów, dla których produkty te stanowią dobrą pożywkę. Owoce i warzywa zawierają dużo wody, rozpuszczalnych składników, takich jak cukry, składniki mineral-ne, znikomą ilość białek, lecz wystarczającą dla drobnoustrojów. Zmiany, które ogólnie określamy psuciem się produktów, są to różne procesy fermentacyjne, pleśnienie i gnicie. Rozwojowi drob-noustrojów sprzyja brak pomieszczeń chłodzonych, a normalne piwnice, spiżarnie tylko na krótki okres są wystarczającym miej-scem składowania tych produktów.

W owocach i warzywach obserwuje się ponadto niekorzystne zmiany wynikające z oddychania i przejrzewania. Na pewno nie-jeden raz obserwowaliście i jedliście jabłka, które bardzo smaczne jesienią, późną zimą zatraciły swój smak i jędrność charaktery-styczną dla odmiany, choć nie były zepsute. Owoców jagodowych, pestkowych ani warzyw, takich jak pomidory, ogórki, nie można jednak przechować w stanie naturalnym w warunkach domowych.

Każde gospodarstwo, poza codziennym spożyciem, posiada nad-wyżki owoców i warzyw. Aby zabezpieczyć przed zepsuciem wy-produkowane płody ogrodu, jest konieczne odpowiednie zaplano-wanie i wykonanie przetworów z owoców i warzyw na użytek własny. Przetwory umożliwiają wyrównanie spożycia owoców i warzyw w* ciągu roku, poprawiają zatem stan zdrowia rodziny, ułatwiają planowanie i przyrządzanie codziennych posiłków, po-zwalają oszczędniej gospodarować budżetem przeznaczonym na wyżywienie rodziny. Dobrze wykonane przetwory są trwałe, nie następuje w nich rozwój szkodliwych mikroorganizmów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>