Witamina Ba

Dotychczas odkryto wiele witamin i dla powszechnego użycia nazwano je kolejnymi literami alfabetu. Przyjęto podział witamin ze względu na ich rozpuszczalność i podzielono witaminy na rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalnej w tłuszczu. Do witamin rozpuszczalnych w wodzie zalicza się witaminy z grupy B oraz witaminę C. Do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach zalicza się witaminy A, D, E, K.

Z grupy witamin B najczęściej odczuwa się niedobory witaminy Bi i Bs. Witamina Bi jest konieczna do prawidłowej przemiany węglowodanów i wpływa na właściwe funkcjonowanie systemu nerwowego.

Witamina Ba jest konieczna do prawidłowego wzrostu dzieci i młodzieży, reguluje działanie narządu wzroku. Objawem niedoboru tej witaminy jest pękanie skóry w kącikach warg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>