Zamienność produktów w codziennym żywieniu

Z charakterystyki produktów, a głównie z ich składu chemicznego i wartości odżywczej wynika, że w poszczególnych grupach występują obok siebie produkty o podobnym składzie, a różne w cenie lub występujące sezonowo, np. szpinak osiągalny przez stosunkowo krótki okres w roku obok marchwi dostępnej przez cały rok. Względy natury ekonomicznej jak również możliwości zaopatrzenia rodziny w żywność nakazują posiąść jeszcze jedną umiejętność, a mianowicie zastępowanie produktów jednych innymi w taki sposób, aby nie obniżyć wartości odżywczej codziennego pożywienia, a także urozmaicić różnymi produktami codzienne posiłki (tab. 4 na str. 366 i 367).

Przykładem prawidłowej zamiany będzie zastąpienie w posiłku mięsa serem, ale odwrotne zastąpienie sera mięsem jest niedopuszczalne. Podobnie nie można zastąpić kapusty podając buraki, ale w tej samej grupie produktów co kapusta znajdują się kalafiory, które wcześniej dojrzewają niż kapusta i można nimi kapustę zastąpić.

Należy dokładnie poznać produkty zamienne, co pomoże prawidłowo podejmować decyzje doboru produktów w codziennej racji pokarmowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>