Zapotrzebowanie człowieka’ na poszczególne składniki

Składniki odżywcze konieczne do budowy i regeneracji komórek i tkanek oraz do zaspokojenia zapotrzebowania na energię czerpie człowiek z pożywienia, składającego się z różnych produktów spożywczych, o bardzo zróżnicowanym składzie chemicznym. Aby człowiek mógł przyswoić spożyte składniki pokarmowe, pożywienie musi ulec w przewodzie pokarmowym skomplikowanym procesom trawienia. Podczas trawienia następuje oddzielenie części niestrawnych od składników, które zostają wchłonięte w jelicie cienkim do krwi i przez wątrobę rozprowadzone do wszystkich komórek ciała. Części nie strawione są wydalane z kałem.

Obecnie jest znanych około 60 składników odżywczych, z których część organizm może sam wytworzyć z innych związków, zaś około 40 składników organizm musi dostać w pożywieniu. Prawidłowe żywienie będzie więc takie, które zapewni przede wszystkim dostarczenie tych składników, których organizm człowieka sam wytworzyć nie może z innych związków. Do składników tych zalicza się niektóre aminokwasy, wchodzące jako najmniejsze związki w skład białka, kwasy tłuszczowe, węglowodany, kilkanaście składników mineralnych i kilkanaście witamin.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>