Zasady układania jadłospisów

Aby prawidłowo żywić rodzinę, należy poznać ogólne zasady układania jedłospisów, w czym bardzo pomocne mogą być następujące wskazania: – Zapewnić zaopatrzenie rodziny w żywność wg ilości wynikających z dziennych racji pokarmowych. Przy przygotowywaniu planu zaopatrzenia najwięcej trudności sprawia obliczenie koniecznych upraw warzyw i owoców, ponieważ bez dostatecznego

spożycia tych produktów człowiek nie osiągnie nigdy pełni zdrowia. Ilość wszystkich produktów można wyliczyć łatwo, wyszukując w tab. 2 dzienne racje pokarmowe dla poszczególnych członków rodziny. Suma dodanych produktów jest ilością konieczną do prawidłowego wyżywienia rodziny w ciągu jednego dnia, łatwo więc dalej można wyliczyć, jaka jest potrzebna ilość na tydzień, miesiąc czy rok.

– Wyliczone ilości produktów na tydzień lub 10 dni mogą mieć pewne ilościowe odchylenia w codziennej realizacji, które nie powinny jednak przekroczyć 10% ilości produktów. Na przyjęty w wyliczeniach okres należy ułożyć jadłospisy na śniadania pierwsze i drugie, obiady, kolacje oraz przewidzieć dla dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących piąty posiłek – podwieczorek. W okresie żniw i sianokosów piąty posiłek należy podać wszystkim zatrudnionym przy pracach. Planowanie jadłospisu na tydzień lub 10 dni chroni przed przypadkowością, umożliwia prawidłowe wykorzystanie wszystkich produktów i we właściwych ilościach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>