Ze względu na zawartość wapnia

Do grupy tej zalicza się również sery topione przygotowywane z serów podpuszczkowych z rozmaitymi dodatkami oraz napoje z mleka fermentowanego, takie jak kefir, jogurt, oraz maślankę.

Ze względu na zawartość wapnia, produktów wchodzących w skład drugiej grupy nie można zastąpić innymi produktami. Wskazane jest natomiast zastępować mlekiem lub jego przetworami inne produkty białkowe, szczególnie w porze wiosenno- -letniej.

Trzecią grupę produktów stanowią jaja. Praktyczne znaczenie w żywieniu i przyrządzaniu potraw mają przede wszystkim jaja kurze. Skład chemiczny żółtka i białka jaja jest zróżnicowany. Masę żółtka stanowi* poza wodą, przede wszystkim białko o wy-sokiej wartości biologicznej oraz tłuszcz, którego ilość nie jest stała i zmienia się w zależności od sposobu karmienia kur. Tłuszcz występujący w żółtkach jaj jest zemulgowany. W tłuszczu tym są rozpuszczone wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak witamina A, D, E, K. Witaminy rozpuszczalne w wodzie znajdują się w żółtku i w białku. Witamina C występuje w jaju w bardzo małych ilościach. Wśród składników mineralnych, zgromadzonych głównie w żółtku, przeważa fosfor, siarka, chlor i dlatego jaja należą do produktów zakwaszających. Z innych składników mineralnych na uwagę zasługuje wapń i żelazo. Składniki te z jaj są łatwo przyswajalne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>